Endüstriyel Kızgın Yağ Sistemleri

Endüstriyel Kızgın Yağ Sistemleri

Endüstriyel Kızgın Yağ Sistemleri, endüstriyel tesislerde,proseslere yüksek sıcaklıklara ulaşması gerektiği için kızgın yağ kazanlarından proseslere ısı transferi yapılır. Yüksek sıcaklıkta olan bu ısı transferleri güvenli ve ihtiyacı en iyi şekilde karşılayan kızgın yağ kazanları ile transfer yapılmaktadır.

Endüstriyel Kızgın Yağ Sistemlerinin Avantajları
- Sıcaklık kontrolünün daha iyi yapılabilmesi
- Düşük işletme ve bakım maliyetleri
- Sistemin basıncının düşük olmasından dolayı, daha güvenli olması
- Sistemin uzun ömürlü kullanılabilmesi
- Verimin yüksek olması
- Kızgın yağ eşanjörleri sayesinde proseste ihtiyaç duyulan buhar ihtiyacının da karşılanabilmesi
- Isı iletim yağlarının ısıl iletkenlik kat sayıların diğer akışkanlara göre yüksek olması
- Yüksek sıcaklıklarda düşük basınçlarda çalışabilmesi
- Isı iletim yağının herhangi bir şartlandırma gerektirmemesi
- Doğru kullanımla korozyona neden olmaması
- Baca çıkışına konulacak ekonomizör veya hava ısıtıcısı gibi ısı geri kazanım sistemleri ile kazan verimini yükseltmede veya işletmenin sıcak su ve hava ihtiyaçlarını karşılamada kullanılabilmesi